En resultatopgørelse og en kontoudtogsoversigt er ikke det samme, selvom begge er vigtige finansielle rapporter. De tjener forskellige formål og indeholder forskellige oplysninger:

Resultatopgørelse:

  • Formål: Resultatopgørelsen viser indtægter og udgifter for en given periode (normalt et regnskabsår) og beregner overskuddet eller underskuddet for denne periode.
  • Indhold: Den inkluderer indtægter fra alle kilder, f.eks. medlemskontingenter, donationer, arrangementindtægter, osv., samt udgifter som lønninger, administration, arrangementomkostninger og andre omkostninger.
  • Form: Resultatopgørelsen er normalt opdelt i to sektioner: indtægter og udgifter. Forskellen mellem de samlede indtægter og udgifter giver resultatet (overskud eller underskud) for perioden.
  • Formål: Resultatopgørelsen hjælper med at vurdere foreningens økonomiske ydeevne og fortæller, om foreningen har tjent penge eller har haft tab i løbet af perioden.

Kontoudtogsoversigt (eller bankudskrift):

  • Formål: Kontoudtogsoversigten viser en detaljeret liste over alle finansielle transaktioner, der er foretaget på en bankkonto i løbet af en periode. Den viser, hvordan kontosaldoen ændrede sig over tid.
  • Indhold: Den inkluderer transaktioner som indbetalinger, udbetalinger, overførsler og eventuelle rentebetalinger på bankkontoen.
  • Form: Kontoudtogsoversigten er normalt opført i kronologisk rækkefølge og indeholder oplysninger om datoen for hver transaktion, beskrivelsen af transaktionen og beløbet.
  • Formål: Kontoudtogsoversigten giver en detaljeret oversigt over de finansielle aktiviteter på bankkontoen og bruges til at spore, hvordan midlerne flyttede ind og ud af kontoen.

 

Så selvom både resultatopgørelsen og kontoudtogsoversigten er vigtige i regnskabsmæssige sammenhænge, har de forskellige formål og indeholder forskellige typer information. Resultatopgørelsen fokuserer på indtægter og udgifter for at beregne resultatet for en bestemt periode, mens kontoudtogsoversigten giver en detaljeret liste over alle finansielle transaktioner på en bankkonto. Begge rapporter er dog nyttige til at forstå og styre foreningens økonomi.