Hvis foreningens salg er at forretningsmæssig karakter, så er det er lovmæssigt krav, at der skal betales moms. Men hvornår er foreningens salg af forretningsmæssig karakter?

 

Disse faktorer spiller ind:

  • Kundesegmentet - er det medlemmer eller ej?
  • Formål - sælges der rent for at kunderne får mulighed for at støtte op om foreningens formål?
  • Kontinuitet - er det fast salg eller eventbaseret?
  • Åbningstider - ligger åbningstiderne indenfor almene åbningstider eller følger de foreningens aktiviteter?
  • Omfang - er det store beløb og mange (eksterne) kunder eller er det små beløb og få (eksterne) kunder?
  • Lokation - er det en fastforankret/permanent butik/restaurant/kiosk/café eller er det midlertidige konstellationer?
  • Overskuddet - bruges overskuddet fra salgene indenfor foreningens rammer, fastsat ud fra vedtægtsmæssige formål?

 

Støttesalg

Hvis der er tale om produkter og ydelser, der sælges til foreningens medlemmer eller virksomheder og personer, der kan sidestilles med medlemmer, fordi de køber produkter/ydelser af foreningen med det for øje at støtte foreningens formål, så har salgene ikke forretningsmæssig karakter. Dette kunne f.eks. dreje sig om sponsorater eller merchandise. 

 

Salg fra permanent lokation

Hvis foreningen har indrettet en butik eller et cafeteria, som er blevet lavet for at blive (permanent) og som har faste åbningstider, som følger de almindelige åbningstider og hvor kunderne typisk ikke har fast tilknytning til foreningens og dennes aktiviteter, så er der tale om salg af forretningsmæssig karakter. 

Hvis derimod åbningstiderne rent følger foreningens aktiviteter og kunderne fortrinsvist er medlemmer eller medlemmers nære relationer eller gæstende klubber, så er der ikke tale om salg af forretningsmæssig karakter. 

 

Salg fra andre lokationer

Hvis der ydes eller sælges fra andre steder end en butik, men har en fast kontinuitet i forhold til omfang og varighed, så anses det også som forretningsmæssigt salg. Dette kunne f.eks. være en webshop, opstaldning af heste (hestepension) eller udlejning af bådpladser (havnevirksomhed). Dette gælder dog kun, hvis kunderne fortrinsvist IKKE er medlemmer. Hvis kunderne primært er medlemmer og salget til eksterne kunder er ubetydeligt, så anses disse produkter/ydelser IKKE som værende af forretningsmæssig karakter. 

 

Læs mere om moms for foreninger her. 

 

 

Unioo's hjælpeside

Brug Unioo's hjælpeside, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Unioo. Brug søgefeltet øverst eller kig kategorierne igennem.

Se nedenfor - her har vi fundet relaterede artikler.