I filmen herunder kan du se, hvordan du opretter et kontingent. Nedenunder filmen finder du en forklaring for hvert enkelt punkt i oprettelsesprocessen.

1. Automatisk eller manuelt kontingent

Her kan du vælge, om medlemmerne skal betale gennem Unioo (anbefalet) eller om du håndterer kontingenterne manuelt - eller på anden vis. Vælger du "manuelt" skal du selv holde øje med betalinger, mens automatisk kørsel kører på autopilot. Medlemmerne betaler via deres betalingskort og pengene udbetales til foreningen førstkommende torsdag efter kørslen.

 

2. Basis

Lav et godt og genkendeligt navn til dit kontigent, og udfyld samtidig en beskrivelse. Det er dét, medlemmet ser inden oprettelse. 

Aktivér betaling med det samme eller vælg en aktiveringsdato: 
Du får mulighed for at vælge, om medlemmer skal kunne betale kontingentet lige med det samme, eller om der først skal trækkes penge på et senere tidspunkt.

Offentlig tilgængelig
Skal kontingentet være offentligt tilgængeligt? Hvis det er offentligt tilgængeligt, kan alle melde sig ind i foreningen, hvis de finder jeres liste med kontingenter. Alternativt kan I lave kontingenterne sådan, at et eventuelt nyt medlem skal inviteres til kontingentet af et bestyrelsesmedlem. 

 

3. Målgruppe

Under målgruppe kan du vælge "køn" og "alder" som parametre. Det gør det nemmere for medlemmet, at vælge det rigtige kontingent. Dette punkt er ikke obligatorisk, så du kan sagtens lade være med at udfylde noget.

 

4. Pris

Under pris sætter du kontingentets pris. Du kan også opkræve et tilmeldingsgebyr. (Nogle foreninger har kun et tilmeldingsgebyr og ellers ikke nogen pris på kontingentet - sæt da prisen til 0 kr. og angiv et indmeldelsesgebyr). 

Du kan også opkræve moms (meget få foreninger skal opkræve moms på kontingenter).


Vælg betalingsinterval
Når du har sat en pris, kan du vælge betalingsinterval. Månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller helårligt. Herefter vælger du i hvilket interval jeres kontingenter skal køre fra.

Eksempel: En forening kører halvårligt kontingent med en forårssæson og en efterårssæson. Her kan der med fordel vælges "marts" som intervallets startmåned. Kontingenterne kører således i marts og i september hvert år.

 

5. Betaling (betalingsindstillinger)

Under betaling kan du angive betalingsindstillinger ift. kontingentets pris vs tidspunkt for oprettelse på medlemmet. Der er to muligheder: 

1. Graduér betalingen gradvist
Dette er standardindstillingen, hvor kontingentets pris bliver lavere og lavere, jo tættere på en ny opkrævningsperiode, du kommer. Har du f.eks. et helårligt kontingent fra marts til marts, og et medlem melder sig ind i januar, så betaler medlemmet altså (med denne indstilling) kun for de tre måneder, der er tilbage af perioden. Når marts kommer betales der fuld pris for næste periode.


2. Betal altid samme sats.
Med denne indstilling betaler medlemmet altid samme pris, uanset hvornår et medlem kobler sig på. Til gengæld får du mulighed for at vælge et antal dage op til næste kørsel, hvor kontingentet er frit. Skal det f.eks. være gratis 30 dage op til næste kørsel, så skriver du "30" i feltet.

 

Hvor skal medlemmerne oprette sig?

Ønsker du, at medlemmerne selv skal tilmelde sig kontingenter, kan de gøre det via den offentlige profil. Den kan I linke til fra jeres hjemmeside eller fra jeres sociale medier som Facebook eller Instagram. 

Læs mere om den offentlige profil her

Har du spørgsmål?

Tag endelig fat i os, hvis der er spørgsmål til oprettelse af kontingenter eller hvis der er andet vi kan hjælpe med.