Med en ganske lille indsats opnår du en mere effektiv bestyrelse, når du forbereder jeres møder i Unioo. Få alt omkring møder samlet ét sted. Det bliver nemmere at finde information fra både gamle og fremtidige møder.

Du kan altid redigere et møde i forhold til tidspunkt, sted og deltagere. Også efter du har oprettet mødet og mødepunkterne.

  1. Opret et nyt møde ved at klikke på det runde blå ikon med et "+".
  2. Navngiv mødet og angiv tid, sted og hvem fra bestyrelsen, der skal inviteres senere.
  3. Opret punkter på dagsordenen. 
  4. Uddyb eventuelt de forskellige punkter med beskrivelse, hvem der er ansvarlig, tid m.m. ved at klikke på punktet.


VIGTIGT: Du behøver ikke indkalde deltagere med det samme. Det kan du gøre, når du er helt færdig med din dagsorden. Klik dig til mødeoversigten og invitér, når du er klar.