En resultatopgørelse, også kendt som en driftsregnskab eller indtægts- og udgiftsopgørelse, er en finansiel rapport, der viser foreningens indtægter og udgifter i løbet af en bestemt periode, normalt et regnskabsår. Formålet med resultatopgørelsen er at give et overblik over, hvor meget foreningen har tjent (overskud) eller tabt (underskud) i løbet af perioden. Resultatopgørelsen er en vigtig del af et årsregnskab og hjælper med at evaluere foreningens økonomiske ydeevne.

 

7 trin

Her er trinene til at lave en resultatopgørelse for en forening:

  1. Indsamling af finansielle data: Indhent alle relevante finansielle oplysninger, herunder kvitteringer, fakturaer, bankudskrifter og andre dokumenter, der indeholder information om indtægter og udgifter.

  2. Kategorisering af indtægter og udgifter: Opdel indtægter og udgifter i forskellige kategorier for at gøre det lettere at organisere og analysere data. Typiske kategorier inkluderer medlemskontingenter, donationer, arrangementindtægter, lønninger, driftsomkostninger og meget mere.

  3. Registrering af indtægter: Liste alle indtægter i den relevante kategori, og sum dem for at finde den samlede indtjening i løbet af perioden. Dette kan omfatte penge, der er modtaget fra medlemmer, donorer, sponsorer, eller andre kilder.

  4. Registrering af udgifter: Liste alle udgifter i de passende kategorier, og summer dem for at finde den samlede udgift i løbet af perioden. Udgifter kan omfatte omkostninger til arrangementer, administration, markedsføring, personaleomkostninger og mere.

  5. Beregning af resultatet: Træk de samlede udgifter fra de samlede indtægter for at beregne resultatet (overskud eller underskud) for perioden. Resultatet viser, om foreningen har tjent flere penge, end den har brugt (overskud) eller har brugt flere penge, end den har tjent (underskud).

  6. Kontrol og revision: Gennemgå resultatopgørelsen nøje for eventuelle fejl eller mangler. Det er en god praksis at få en uafhængig revisor til at gennemgå resultatopgørelsen for at sikre nøjagtigheden.

  7. Inkludér resultatopgørelsen i årsregnskabet: Når resultatopgørelsen er færdig og revideret, skal den inkluderes som en del af foreningens årsregnskab sammen med balancen og eventuelle andre nødvendige dokumenter.

 

Hvorfor er resultatopgørelsen vigtig?

Resultatopgørelsen er afgørende for at vurdere foreningens økonomiske ydeevne og kan hjælpe med at træffe informerede beslutninger om økonomistyring og fremtidige planer. Det er vigtigt at opretholde nøjagtige og detaljerede registreringer for at kunne udarbejde en pålidelig resultatopgørelse.