Fritaget for moms

Frivillige foreninger kan i de fleste tilfælde vælge at være fritagede eller delvist fritagede fra at betale moms. En forening pålægges først ved lov at betale moms, hvis det, som den sælger, tager form af en forretning, som f.eks. en sportsshop. Men hvis blot jeres forening har et velgørende eller almennyttigt formål, som er beskrevet i vedtægterne og foreningen for øvrigt ikke driver salg af forretningsmæssig karakter, så behøver den ikke betale moms. 

Læs mere om, hvad "forretningsmæssig karakter" betyder her. 

 

Delvist fritaget for moms

Hvis jeres forening driver forretning og ved siden af afholder arrangementer eller har aktiviteter af velgørende eller almennyttig karakter, så kan I vælge at betale moms i forbindelse med salget i forretningen og så ikke betale moms i forbindelse med jeres arrangementer. 

 

Skal man søge om at blive fritaget?

Hvis man ønsker at være momsfritaget helt eller delvist, er det ikke noget, man behøver søge om. Det hedder sig blot, at man benytter sig af reglerne for momsfritagelse. 

 

Husk at føre regnskab

Uanset om man betaler moms eller ej, skal man føre regnskab. Hvis man er momsfritaget, skal man nemlig kunne bevise, at alt overskuddet fra salgene er brugt indenfor foreningens rammer og altså ikke har genereret et overskud som sådan. 

Læs her, hvad en kasserer laver.