Få autogenereret vedtægter:

Hvis foreningen ikke har nogen vedtægter, så kan man evt. få genereret nogen i en vedtægtsgenerator på internettet. Prøv at søge på internettet, så kommer der forskellige muligheder frem. 

 

Skriv selv vedtægter: 

Men man kan naturligvis også skrive nogen fra bunden. Vedtægterne kan opbygges således: 

  1. Formål: Hvad er formålet med foreningen? Hvem er målgruppen? 
  2. Hjemsted: Hvor foregår foreningens aktiviteter? 
  3. Optagelsesbetingelser (eksklusion): Hvem kan få lov at være medlem af foreningen? Hvem kan ikke? 
  4. Kontingent: Hvis der betales kontingent, hvordan udregnes kontingentets størrelse så? Og hvor ofte opkræves det? 
  5. Generalforsamling: Hvordan, hvor og hvornår skal generalforsamlingen afholdes? Hvem skal inviteres, hvordan skal de inviteres og hvor lang tid forinden skal de inviteres? Hvordan skal bestyrelsen forberede til mødet og hvad skal dagsorden og referat indeholde?
  6. Bestyrelse: Hvordan vælges bestyrelsen? Hvor mange skal der være i bestyrelsen? Hvilke roller tildeles der i bestyrelsen? Og hvem i bestyrelsen skal have fuldmagt til jeres pengeinstitut? 
  7. Regnskab: Hvordan føres regnskabet? Hvem har ansvaret for regnskabet? Og hvem skal godkende regnskabet? Skal I have (ekstern) revision på? 
  8. Tegningsregler: Hvem tegner foreningen? Dvs. hvem er tegningsberettiget og er dermed berettiget til at tage retslige og økonomiske beslutninger og underskrive på vegne af foreningen? Dette er typisk formanden eller kassereren og et andet bestyrelsesmedlem. 

 

Sæt gerne foreningens logo på forsiden og gør vedtægterne lækre at se på - det er dem, som alle bestyrelsesmedlemmer for fremtiden konsulterer:) 

Husk, at vedtægtsændringer kun kan vedtages ved (ekstraordinære) generalforsamlinger, med mindre andet står i vedtægterne.