Den eller dem, der er tegningsberettiget i foreningen, er dem, der er udvalgt til at kunne handle i økonomiske og juridiske anliggender på foreningens vegne. De kan underskrive på foreningens vegne og indgå aftaler på foreningens vegne og dermed forpligte foreningen ved retshandler overfor omverdenen. 

Det er oftest formanden og kassereren, der tegner foreningen. Det skal være angivet i foreningens vedtægter, hvem er er tegningsberettiget. 

 

Angiv de tegningsberettigede i indberetningen

Punktet om tegningsret findes under "Vedtægter":

Her skal du trykke på de grå bjælker ud for de bestyrelsesmedlemmer, der er tegningsberettigede, så bjælkerne bliver grønne:

Når de rette tegningsberettigede er valgt, skal I trykke på "Godkend" på den grønne knap nederst. 

 

Tegningsreglernes vigtighed

Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det valgte og foreningens vedtægter. Står der ikke præcist, hvem der tegner foreningen, er det juridisk hele bestyrelsen, og i det tilfælde skal alle bestyrelsesmedlemmer vælges som tegningsberettigede.

Det er meget vigtigt ift. kundeforholdet og ift. underskrifter på de lovpligtige dokumenter, og I skal være opmærksomme på, at alle tegningsberettigede i nogle tilfælde skal fysisk forbi jeres pengeinstitut.