Når man er et menighedsråd, en lille forening eller andet, der ikke identificerer sig selv som en rigtig forening, så kommer man i de fleste tilfælde automatisk i samme kasse som alle øvrige foreninger. Det gør man, fordi der fra pengeinstitutternes side ofte stilles de samme krav til dem som til alle andre foreninger. Og dette krav kan koges ned til én ting: kundekendskab. Pengeinstitutterne er fra Finans- og Datatilsynet blevet pålagt at kende alle sine kunder i langt højere grad end tidligere, samt pålagt at digitalisere alt om kunderne.

I det følgende vil vi gennemgå de forskellige punkter i indberetningen, som for menighedsråd og lignende kan give nogle spørgsmål, når I i indberetningen skal identificere jer som forening:

 

Sproget 

Helt generelt er det ofte, at jeres "forening" faktisk allerede har alle de oplysninger og dokumenter, som indberetningen kræver. De hedder hos jer ofte blot noget andet. 

F.eks. kan selve ordet "forening" hos jer hedde "orden", "råd", "frivilliggruppe", "forbund", "sammenslutning", "klub", "selskab", "union", "bevægelse", "association", "alliance", "parti", "samvirke" eller "organisation". 

Vedtægter kan f.eks. også hedde "statut", "lov", "orden" "fundats", "klausul", "resolution"  eller "proposition".

Generalforsamling kan også hedde f.eks. "årsmøde" eller "årskongres".

De forskellige roller indenfor bestyrelsen kan, udover dem, der angives i vores system, også kaldes "rådsmedlem", "kaptajn", "sergeant" eller noget helt andet. 

Helt kort er man helt fri til at beslutte, hvilke termer man bruger indenfor hver enkelt forening. Og så kan man vurdere, hvad de bedste pendanter til disse ord er inde i Unioo. 

 

Bestyrelsesmedlemmer

Som menighedsråd har I ikke en bestyrelse - I har et råd. Det er medlemmerne af dette råd, der er "foreningens" bestyrelsesmedlemmer.

Hvis I har en butik med frivillige, så kan de frivillige blive skrevet ind som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne er for foreninger, der umiddelbart ikke har nogen bestyrelse, blot den kreds af mennesker, der driver foretagendet.

 

Vedtægter

Der skal uploades vedtægter for foreningen. Disse fungerer nemlig som både lov, guide og rettesnor i foreningens virke. For menighedsråd kan man evt. benytte sig af det, der hedder "Bekendtgørelse af lov om menighedsråd", hvis ikke jeres lokale råd har nogen love, som I generelt følger. Det kan også være, at I har en forretningsorden. Læg vedtægterne (eller disses nærmeste alternativ) op i indberetningen som en PDF-fil.

For velgørende butikker eller lignende vil vi anbefale at kontakte hovedorganisationen eller søsterforeninger for at få vejledning til, hvordan I får skrevet nogle vedtægter. Det kan også være, at de har nogen standard liggende, som I kan benytte jer af. Til sidst kan man få autogenereret nogle på internettet. Læs mere om vedtægter her. 

 

Forretningsomfang

Det kan virke af mange spørgsmål for jeres form for forening, når I skal sidde og udfylde forretningsomfanget. Men da det er en vigtig del af den måde, hvor på jeres pengeinstitut er nødsaget til at lære jeres forening og jeres pengeflow at kende, er der ingen vej uden om. I må blot prøve at besvare alle spørgsmålene med så stor præcision som muligt. Hvis ikke I synes, at spørgsmålene på nogen måde giver mening, så må vi henvise til, at I ringer til jeres pengeinstitut, da vi som dataindsamlere ikke må rådgive i de enkelte punkter i forretningsomfanget. Men læs lige denne hjælpeartikel først, da den giver nogle gode, generelle råd til, hvordan man udfylder forretningsomfanget. 

 

Generalforsamling

For nogle menighedsråd afholdes generalforsamlingen, hvor rådet konstitueres, nogle måneder inden årsregnskabet bliver godkendt. Hvis dette er tilfældet for jeres forening, så kan det være en god idé at sætte jeres måned for generalforsamling til den måned, hvor I har dokumenterne klar. Hvis I f.eks. har jeres generalforsamling i december, men først har de relevante dokumenter klar i marts, så kan I sætte måneden for generalforsamling til at være marts. På denne måde starter det automatiske flow af påmindelser d. 2. april (det starter nemlig automatisk d. 2. i måneden efter generalforsamlingen). Dette giver jer noget ekstra tid og gør, at I undgår at føle jer pressede af vores påmindelser på et tidspunkt, hvor I ikke er klar til at lave indberetningen endnu. Hvis der går helt op til et helt år eller der omkring fra generalforsamlingen til godkendelsen af regnskabet, så upload blot det seneste godkendte regnskab. På denne måde er I højst et halvt år "bagud". 

 

 

Vi håber, at denne artikel besvarede jeres spørgsmål og ønsker jer god arbejdslyst med indberetningen. 

 

 

Unioo's hjælpeside

Hvis du har andre spørgsmål eller vil vide mere om Unioo, kan du finde en masse gode hjælpeartikler her på vores hjælpeside. Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål og generel information om Unioo og vores bestyrelsesværktøj. Søg på dit spørgsmål eller emne i søgefeltet eller kig rundt i de forskellige kategorier. 

Se også under denne artikel. Her har vi fundet nogle andre artikler, som måske er relevante for dig.