Det kan forekomme omstændigt at udfylde forretningsomfanget. Især hvis foreningen er helt ny, kan det være lidt svært at finde ud af, hvad man overhovedet skal skrive . Men det er vigtigt, at man gør et grundigt forsøg på at skrive det rigtige. Husk, at det i sidste ende gavner os alle, da forretningsomfanget er sat i verden for at skabe større økonomisk sikkerhed og forhindre kriminelle netværk i at hvidvaske og finansiere terror. 

 

Der er forskel på pengeinstitutterne

Da der er forskel på procedurerne i de enkelte pengeinstitutter, kan det være svært at give helt konkrete råd på området. Men generelt dukker der røde flag op hos pengeinstituttet, som de bliver nødt til at handle på, hvis det reelle forretningsomfang viger for lang væk fra det, som I opgiver i indberetningen. Det er derfor vigtigt, at I sætter jer ned og regner lidt på, hvordan det kommende år kommer til at se ud. 


Nye og gamle foreninger

For en forening, der er godt i gang, er det mere ligetil at fortælle om forretningsomfanget, da man har erfaringer fra tidligere år at støtte sig op ad. 

For en ny forening kan det være svært at sige noget præcist om, hvor stort forretningsomfanget er, samt om der f.eks. overhovedet bruges kontanter i foreningen m.m. Men da det er vigtigt for pengeinstitutterne at kende til jævnfør den nye lov mod hvidvask og terrorfinansiering, er det vigtigt, at I som forening gør jeres bedste for at komme med et godt gæt. Men et gæt, det vil det trods alt stadig være. 

 

Betalingsmidler

Det er især omfanget af kontanter i foreningen, at pengeinstitutterne gerne vil vide noget om. Det er nemlig nemmere at opspore digitale betalingsløsninger som bankoverførsler og transaktioner i MobilePay. Vi anbefaler derfor, at man i vid udstrækning holder sig til digitale betalingsmidler. Brug eksempelvis vores system til automatisk kørsel af kontingenter - det er nemt, billigt og sikkert. Læs mere om dette her. 

 

Forretningsomfanget i Unioo

Inde i indberetningen finder du oversigten - eller tjeklisten - over de ting, som indberetningen skal indeholde. Den ser således ud: 

 

Hvilke oplysninger skal pengeinstituttet have? 

Inde under "Forretningsomfang" i tjeklisten møder I som forening endnu en tjekliste, som jeres pengeinstitut har lavet. Hvilke oplysninger, det enkelte pengeinstitut skal have, er individuelt fra pengeinstitut til pengeinstitut, og vi kan derfor ikke sige noget endegyldigt om, hvilke oplysninger der her skal skrives i indberetningen. Vær opmærksomhed på, at pengeinstitutterne skal have disse oplysninger for at de kan overholde lovgivningen fra Data- og Finanstilsynet, jævnfør EU's nye lov om Anti Money Laundering (AML). Det er blot forskelligt, hvordan de enkelte pengeinstitutter løser denne opgave, og det er derfor, at det kan være forskelligt fra pengeinstitut til pengeinstitut. 

 

Eksempler på punkter i forretningsomfanget

Her er nogle eksempler på, hvad et pengeinstitut kunne ville vide noget om (HUSK, at det kun er EKSEMPLER!): 

 • Foreningens primære formål
 • Formålet med bankkontoen
 • Kunde- eller medlemsgruppen
 • Hvor foreningen får sine økonomiske midler fra
 • Hvor mange kontante ind- og udbetalinger, der foretages om året, samt størrelsen på disse
 • Om der forekommer udenlandske transaktioner, samt om foreningen har aktiviteter eller adresse i udlandet

 

Generelle råd

 • Dobbelttjek altid antallet af nuller, når du skriver et tal. Det er faktisk en meget almindelig fejl - så hold godt øje, da det er en ret stor fejl, når det kommer til stykket. 
 • Husk at skrive beløbene i den korrekte valuta.
 • Vær så præcis og grundig som muligt. Hellere korte og præcise tekster, end en lang, vag tekst.
 • Se jeres vedtægter, hvis I er i tvivl. Ofte findes svaret der. 
 • Se på hele året - kig evt. på jeres årshjul, hvis I har sådan et, så I ikke glemmer eksempelvis relevante events, hvor der er indtægter. 
 • Hvis I har et regnskab, så hold jer til det, hvis der vel at mærke ikke kommer store ændringer i foreningen. 
 • Husk, at det er jer som bestyrelse, der styrer slagets gang i foreningen og ved, hvad der kommer til at ske. Så tro på, at I ved nok til at udfylde forretningsopfanget. 


Hjælp til hvad man kan skrive

Hvad er foreningens primære aktiviteter/formål?

Når et pengeinstitut vil kende jeres primære formål, skal I skrive, hvad jeres forening er sat i verden for. I kan med fordel kigge i vedtægterne. Det kunne f.eks. være, at jeres formål er at udbrede sport og motion i lokalområdet blandt børn og unge ved at udbyde fodboldhold i aldersgruppen 3-17 år. Det kunne også være, at jeres forening har til formål at styrke det sociale forhold mellem somaliske flygtninge og etniske danskere i jeres lokalområde, eller at den har til formål at samle en gruppe motorcykelentusiaster til månedlige hyggedage og et årligt træf. 

Her følger et fiktivt eksempel: 

"Foreningens navn er Solstadens Biavlerforening. Den er sat i verden for at værne om bierne, her især den brune bi, i Vendsyssel, for i sidste ende at styrke naturen og egnens flora og for at bistå alle de lokale biavlere i deres produktion af honning. Vi afholder månedlige møder ude i naturen for at drøfte biernes beskyttelse og for at skåle og hygge over et glas mjød, som vi skiftes til at medbringe. Og så har vi et årligt arrangement, Biernes Festival, hvor hele Solstaden lukker hovedgaden og der holdes festlig parade igennem byen. Det skaber sammenhold mellem alle byens borgere og institutionelle og erhvervsmæssige aktører."

 


Hvad er formålet med kundeforholdet?

Ved kundeforhold menes, hvorfor foreningen gerne vil være kunde i et pengeinstitut. Altså, hvad skal I bruge jeres bankkonto til? 

Det kan f.eks. være til daglig drift, kontingentbetalinger, opsparing, modtagelse af sponsorater, tilskud fra kommunen eller lignende. 

Her følger et fiktivt eksempel: 

"Vi skal bruge bankkontoen til indbetalinger af halvårlige kontingenter, til betalinger til foreningens arrangementer, samt til at modtage offentlige tilskud og sponsorater."

 

Hvor mange ind- og udbetalinger af kontanter er der årligt? 

Når et pengeinstitut vil vide dette, kan I med fordel blot blive enige om, hvor ofte kassereren skal gå i pengeinstituttet med penge eller hæve penge og så holde jer til dette. F.eks. en gang om måneden. Hvis I vitterligt ikke regner med at bruge kontanter til andet end meget små beløb, kan det eventuelt også blot være en gang om året. Så spilder kassereren heller ikke sin tid på at rende unødvendigt til pengeinstituttet. 

Hvad angår størrelsen på ind- og udbetalinger, kan I sætte jer ned og regne på sagen eller gøre brug af jeres erfaringer fra tidligere år, ligesom nævnt overfor under "Generelle råd". 

Undgå al besværet med kontanter i forhold til kontingenter ved at bruge Unioo's automatiske kontingentkørsel. Læs mere her. 

 

Udenlandske relationer

Mange foreninger kan blot skrive nej til at have nogen forbindelser til udlandet. Og så er punkter relateret til dette hurtigt overstået. Men jer, som har aktiviteter i udlandet, skal være meget grundige og præcise i forhold til, hvad I opgiver. Pengeinstituttet kan godt bede jer komme med meget specifikke oplysninger om de kommende udenlandske transaktioner. Husk at opgive tallene i den korrekte valuta - den som jeres pengeinstitut beder jer skrive tallene i. 

 

 

Vi håber, at denne artikel var behjælpelig. Hvis I har yderligere spørgsmål til, hvordan I skal udfylde forretningsomfanget, anbefaler vi, at I kontakter jeres pengeinstitut, da vi I Unioo hverken kan eller må give konkrete råd til jeres specifikke forretningsomfang.