At lave et årsregnskab for en dansk forening indebærer at dokumentere foreningens økonomiske aktiviteter i løbet af et regnskabsår. Et årsregnskab består typisk af en resultatopgørelse, en balance, en kontoudtogsoversigt og en eventuel revisorerklæring, afhængig af foreningens størrelse og lokale regler.

Ønskes en konkret vejledning med eksempler, læs her. 

Indsaml og kategorisér

Indsaml bankudskrifter og økonomiske bilag for hele året. Kategoriser indtægter og udgifter, inklusive medlemskontingenter, donationer og arrangementindtægter. Opret en resultatopgørelse ved at trække udgifter fra indtægter for at vise overskud eller underskud.

 

Lav balance

Lav en balance, der opdeler foreningens aktiver og passiver ved regnskabsårets afslutning. Sørg for, at aktiver og passiver balancerer. Opret en detaljeret kontoudtogsoversigt med datoer og beløb.

 

Få revisorerklæring

Hvis nødvendigt i henhold til foreningens vedtægter eller lokale regler, få en revisorerklæring fra en uafhængig revisor. Skriv en kort årsberetning om foreningens aktiviteter og økonomiske situation.

 

Moms eller ej?

Husk, at danske foreninger normalt er fritaget for moms. Opbevar alle dokumenter sikkert, da de kan blive nødvendige i tilfælde af revision eller forespørgsel fra myndighederne. Konsultér en revisor eller bogholder med erfaring i danske foreningsregnskaber for at sikre overholdelse af lovgivningen.

 

Intet regnskab?

Har I ikke noget regnskab, fordi I er en helt nystartet forening? Læs her.

Har I ikke noget regnskab, fordi I er en loge, et menighedsråd, en lille forening eller andet? Læs her.