Referatet skal indeholde alle punkterne fra dagsordenen. Brug dagsordenen som et skelet til, hvordan referatet skal udformes.  Skriv alt det ned, som blev diskuteret og vedtaget under de enkelte punkter. Skriv kort og præcist.

Referatet kan bruges til, at alle i bestyrelsen og alle foreningens medlemmer kan danne sig et godt overblik over, hvad der sker i foreningen. Skriv gerne referatet med tanke på dem, der ikke kunne være til stede til generalforsamlingen, så de også kan holde sig opdaterede.

Husk at skrive, hvem der sidder i bestyrelsen, da dette skal stemme overens med de bestyrelsesmedlemmer, der angives i indberetningen til pengeinstituttet. 

 

Følgende punkter skal være i referatet: 

  • Valg af dirigent/ordstyrer
  • Årsberetning 
  • Godkendelse af det reviderede regnskab
  • Evt. forelæggelse af budget
  • Forslag fra forsamlingen
  • Bestyrelsesvalg - navne på alle bestyrelsesmedlemmer og roller opgives
  • Valg af suppleanter
  • Eventuelt 

 

Dirigenten skal underskrive referatet. 

 

 

Unioo's hjælpeside

Vi håber, at denne artikel hjalp. Hvis du har andre spørgsmål eller vil vide mere om Unioo, kan du finde en masse gode hjælpeartikler her på vores hjælpeside. Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål og generel information om Unioo og vores bestyrelsesværktøj. Søg på dit spørgsmål eller emne i søgefeltet eller kig rundt i de forskellige kategorier. 

Se også under denne artikel. Her har vi fundet nogle andre artikler, som måske er relevante for dig.