Referatet skal indeholde alle punkterne fra dagsordenen. Brug dagsordenen som et skelet til, hvordan referatet skal udformes.  Skriv alt det ned, som blev diskuteret og vedtaget under de enkelte punkter. Skriv kort og præcist.

Referatet kan bruges til, at alle i bestyrelsen og alle foreningens medlemmer kan danne sig et godt overblik over, hvad der sker i foreningen. Skriv gerne referatet med tanke på dem, der ikke kunne være til stede til generalforsamlingen.

Husk at skrive, hvem der sidder i bestyrelsen, da dette skal stemme overens med de bestyrelsesmedlemmer, der angives i indberetningen til pengeinstituttet. 

 

Følgende punkter skal være i referatet: 

  • Valg af dirigent/ordstyrer
  • Årsberetning 
  • Godkendelse af det reviderede regnskab
  • Evt. forelæggelse af budget
  • Forslag fra forsamlingen
  • Bestyrelsesvalg - navne på alle valgte bestyrelsesmedlemmer og roller opgives
  • Valg af suppleanter
  • Eventuelt 

 

OBS: Dirigenten skal underskrive referatet. Læs mere om dirigent her.

 

 

Vidste du...

... at du frit og uforpligtende kan prøve Unioo's bestyrelsesværktøj? Find funktionerne i menuen venstre i bestyrelsesportalen. Find ud af mere inde på denne hjælpeside