Hvor nogle punkter blot er på jeres dagsorden fordi de passer til jeres forening og det, der står i jeres vedtægter, er der andre, der nødvendigvis skal være der. Dette gælder følgende: 

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning 
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Forslag fra forsamlingen
  5. Bestyrelsesvalg
  6. Valg af suppleanter
  7. Eventuelt 

 

Uddybelse af det enkelte punker: 

1. Valg af dirigent

Dirigenten eller ordstyreren er den, der styrer ordet og tiden til mødet. Denne person skal have sat sig godt ind i hele programmet og være godt inde i vedtægter, årsberetning, regnskab osv. Det er ofte formanden, der er ordstyrer, men det kan være hvem som helst fra bestyrelsen. Det er dirigenten, der underskriver referatet 

2. Årsberetning

En opsummering af det forgangne år, både hvad der er sket i foreningen rent socialt eller praktisk og hvordan økonomien ser ud.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

Regnskabet fra det forgangne år skal enten sendes til medlemmerne på forhånd eller deles ud på mødet, alt efter hvad ser står i vedtægterne. Der skal være 100% gennemsigtighed i en forening, så alle medlemmer har en chance for at tage nogle velfunderede beslutninger, når der skal stemmes. 

4. Forslag fra forsamlingen

Her gennemgås forslag til foreningen fra både bestyrelse og medlemmer. Alle i generalforsamlingen stemmer, når der skal tages beslutninger, så der føres demokratisk proces.

Sørg for, at alle forslag, der skal til afstemning, er blevet researchet på forhånd hvad angår eventuelle omkostninger, konsekvenser og lignende, så generalforsamlingen har et solidt grundlag at stemme ud fra. 

5. Bestyrelsesvalg

Der stemmes om, hvem der skal sidde i bestyrelsen og om, hvem der skal være formand og kasserer. Se i vedtægterne, hvilke roller der skal stemmes om i jeres forening, samt hvordan stemmeprocessen skal foregå. 

6. Valg af suppleanter

Der stemmes om, hvem der skal være suppleanter i bestyrelsen. Suppleanterne er stedfortrædere for personer med vigtige nøglefunktioner i bestyrelsen. Se i vedtægterne, hvem der skal findes suppleanter for i jeres forening. 

7. Eventuelt

Som ordet afslører, så er det hvad som helst der kan komme ind under dette punkt. Her er der også plads til meddelelser og orienteringer. 

 

God generalforsamling:)

 

 

Unioo's hjælpeside

Brug Unioo's hjælpeside, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Unioo. Brug søgefeltet øverst eller kig kategorierne igennem.

Se nedenfor - her har vi fundet relaterede artikler.