Foreninger, der har en bankkonto tilknyttet, er ved lov pålagt at holde generalforsamling en gang årligt. Og det er referatet fra denne generalforsamling, der skal bruges til den årlige indberetning til banken gennem Unioo. 

Nogle foreninger bruger ordet "årsmøde" eller "landsmøde" i stedet for "generalforsamling". Man er velkommen til at bruge det ord, man vil. 

 

Foreningens øverste myndighed

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og bør derfor prioriteres. De beslutninger, som tages på generalforsamlingen, kan derfor ikke viges væk fra af bestyrelsen senere på året. Hvis der er noget, som er vedtaget på generalforsamlingen, som ønskes ændret midt på året, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Hvem inviteres til generalforsamlingen?

Det er både bestyrelsesmedlemmer og og alle foreningens medlemmer, der inviteres til den årlige generalforsamling. Man kan som bestyrelse med fordel gøre mødet så spændende som muligt for medlemmerne, så der kommer så mange som muligt. Jo flere man får engageret til foreningens frivillige arbejde, jo bedre. Og måske vil flere endda have lyst til at påtage sig det vigtige bestyrelsesarbejde. 

 

Hvad er formålet med generalforsamlingen? 

Det er til det store, årlige møde at man rigtig kan få fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i foreningen og hvad foreningens medlemmer har af drømme og ønsker for foreningen.

Bestyrelsen har mulighed for at fortælle om, hvordan det forgange år er gået og hvad de har i støbeskeen. Og medlemmerne har mulighed for at komme med input og konstruktiv ris eller ros.

Her kan skabes en god stemning omkring foreningen og bestyrelsens arbejde, hvilket kan give motivation til at flere støtter op om foreningen og taler godt om den til andre relevante mennesker, som måske kan lokkes til at være med i fællesskabet. 

Rent formelt har generalforsamlingen også til formål at sikre mangfoldighed og demokratisk proces og er også blevet et af de redskaber, som eventuelle pengeinstitutter bruger for at lære foreningen god at kende. At pengeinstitutterne kender sine foreningskunder er nemlig et af de lovmæssige krav fra Finans- og Datatilsynet og EU i kampen mod hvidvask og terrorfinanciering. 

 

Hvad skal dagsordenen indeholde? 

De følgende punkter er dem, der nødvendigvis skal være på dagordenen. 

  • Valg af dirigent/ordstyrer
  • Årsberetning 
  • Godkendelse af det reviderede regnskab
  • Forslag fra forsamlingen
  • Bestyrelesvalg
  • Valg af suppleanter
  • Eventuelt 

Læs mere om dagsorden til generalforsamling her. 

 

Hvad laver dirigenten? 

Dirigenten er generalforsamlingens ordstyrer. Denne person skal have læst vedtægterne forud for mødet og sætter sin underskrift på forsiden af generalforsamlingsreferatet. Det kan eventuelt være dirigenten, der skriver referatet, men det kan også være en god idé, hvis man vælger en anden. Det skal dog være dirigenten, der underskriver. Ikke for at stå til regnskab for alt, der står i referatet, men for at han/hun bekræfter, at der er blevet skrevet et referat. 

 

Hvad skal referatet indeholde?

Referatet skal indeholde alle punkterne fra dagsordenen, hvor man har skrevet det, som blev diskuteret og vedtaget ned under de enkelte punkter. Referatet kan bruges til at alle i bestyrelsen og alle foreningens medlemmer kan danne sig et godt overblik over, hvad der sker i foreningen. Skriv gerne referatet med tanke på dem, der ikke kunne være til stede til generalforsamlingen, så de også kan holde sig opdaterede.

Husk at skrive, hvem der sidder i bestyrelsen, da dette skal stemme overens med de bestyrelsesmedlemmer, der angives i indberetningen. 

Læs mere om referat til generalforsamling her. 

 

Kan vi slippe for at holde generalforsamling? 

Nej, I bliver nødt til at holde en eller anden form for årlig sammenkomst, der kan danne grundlaget for et dokument, der kan bruges til indberetningen (med mindre I ikke vil have en bankkonto).

Læs mere om, hvorfor I skal holde generalforsamling her.

 

 

Unioo's hjælpeside

Brug Unioo's hjælpeside, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Unioo. Brug søgefeltet øverst eller kig kategorierne igennem.

Se nedenfor - her har vi fundet relaterede artikler.