I bliver nødt til at holde en årlig sammenkomst (årsmøde, landsmøde, generalforsamling), der kan danne grundlaget for et dokument, der kan bruges til indberetningen.

Hvis I har en meget lille forening og egentlig ikke nogen medlemmer, så kan mødet evt. tage lidt form af et almindeligt bestyrelsesmøde (fysisk eller digitalt), hvor I gennemgår det, der stilles som minimumskrav i forhold til en generalforsamling. Dette møde skal naturligvis generere det referat, som I skal bruge til indberetningen.

Det er jævnfør loven, der er vedtaget i EU om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinanciering, at I skal opfylde dette krav. Det kan måske fremstå som en dum, lille ting, for I har jo ikke onde hensigter og kunne aldrig drømme om at svindle eller lignende. Men i det store billede giver det mening, da også små foretagender og foreninger bruges til hvidvask m.m. Ja, det er endda konceptet "mange bække små", der ofte skaber grundlaget for organiseret hvidvask. 

 

Hvis I ikke har en bankkonto, så behøver I ikke at holde generalforsamling eller lave jeres årlige indberetning m.m.

 

Måske er disse artikler også relevante: 

Om dagsorden til generalforsamling

Om forberedelse af generalforsamling

Om indkaldelse til generalforsamling

Generelt om generalforsamling