Sommetider er der et bestyrelsesmedlem, der har problemer med at få foretaget indberetningen, fordi han/hun har svært ved det digitale eller ikke ejer en mobiltelefon eller computer. Her kan det være godt for bestyrelsesmedlemmet at søge hjælp hos andre. Det kan være hos ægtefæller, familiemedlemmer eller venner. Men ofte er det bestyrelsens øvrige medlemmer, der kan være behjælpelige.

 

Medlemmet kan ikke blive oprettet uden smartphone/computer

Bestyrelsesmedlemmet har modtaget et link til at blive oprettet i Unioo på SMS og e-mail. Dette er et unikt link, der kun fungerer til oprettelse af dette specifikke bestyrelsesmedlem. Dette betyder, at han/hun sagtens kan videresende dette link til en anden persons e-mail eller telefon, og således trykke på linket fra en anden persons computer eller telefon. På denne måde kan personen sagtens blive oprettet fra andres telefoner og computere. Personen kan ligeledes foretage selve indberetningen der, når han/hun er blevet oprettet. 

Når først personen er oprettet, har han/hun ikke længere brug for invitationslinket og kan frit logge på sin side på Unioo fra alle andre computere og telefoner via vores hjemmeside unioo.io, hvor der er en "Log ind"-knap oppe i højre hjørne.

 

Medlemmet kan ikke uploade legitimation

Hvis medlemmet f.eks. sidder ved en computer og foretager indberetningen og har problemer med at uploade legitimation og gerne vil have hjælp til det, er den sikreste løsning - som for alle andre - at få sendt SMS med link til direkte billedtagning af den fysiske legitimation. Medlemmet kan trykke "Send SMS link" inde under "Legitimation" i indberetningen, hvorefter han/hun modtager et link på SMS, som han/hun kan videresende til hjælperens telefon. Hvis medlemmet slet ikke har en telefon, kan han/hun kontakte os og bede os sende dette link til billedtagningen til hjælperens telefon. Da linket er unikt for medlemmet, når det sendes inde fra indberetningen fra han/hendes profil, er det ligemeget, hvis telefon, man benytter sig af. 

 

Medlemmet kan ikke bruge MitID

Man skal bekræfte sin identitet og underskrive indberetningen med MitID. Hvis medlemmet ikke har MitID og er fritaget fra digitalitet i det offentlige, så bliver han/hun nødt til at kontakte os, så vi ligeledes kan fritage medlemmet for digitalitet inde i vores system.

I forhold til identitetsbekræftelsen medfører dette, at medlemmet skal skrive flere ting manuelt ind i indberetningen, end han/hun ellers skulle.

I forhold til underskrift medfører dette, at han/hun får mulighed for at underskrive med en finger på sin telefon. Hvis personen ikke har en telefon at underskrive på, kan han/hun underskrive med musen på computeren. Hvis han/hun ikke har nogen for skærm, så kan linket til underskrift sendes til en hjælpers telefon, så medlemmet kan underskrive på den. Denne underskriftsløsning bruges kun, hvis man er offentligt fritaget for digitalitet eller i absolutte nødstilfælde.

 

VIGTIGT - bland ikke hinandens profiler sammen!

Når I sidder sammen og hjælper hinanden, er det vigtigt, at I ikke sammenblander hinandens profiler. Hold det 100% adskilt. Sørg for at dobbelttjekke, at systemet ikke har logget det andet bestyrelsesmedlem på automatisk, før I giver jer til at bekræfte identitet, uploade og underskrive. Det kan blive noget rod, nemlig. Så hold tungen lige i munden hvad dette angår.

 

TAK fordi I hjælper hinanden!