En kontoudtogsoversigt, også kendt som en bankudskrift, er en detaljeret opgørelse over alle de finansielle transaktioner, der er foretaget på en forenings bankkonto i løbet af en bestemt tidsperiode. Denne oversigt viser alle indbetalinger, udbetalinger og saldoændringer i bankkontoen i kronologisk rækkefølge. Kontoudtogsoversigten er en vigtig del af et årsregnskab, da den giver dokumentation for foreningens finansielle aktiviteter.

 

8 trin

Her er trinene til at lave en kontoudtogsoversigt for en forening:

  1. Indhent bankudskrifter: Kontakt banken, hvor foreningens konto er placeret, og anmod om bankudskrifter for den relevante periode, normalt et regnskabsår. Bankudskrifterne kan normalt fås i fysisk eller digital form.

  2. Organiser bankudskrifterne: Gennemgå bankudskrifterne og organiser dem i kronologisk rækkefølge, så det er nemt at følge transaktionerne. Dette kan gøres manuelt eller ved hjælp af regnskabssoftware, hvis foreningen bruger en sådan.

  3. Registrer transaktionerne: Lav en liste over alle indbetalinger og udbetalinger fra bankudskrifterne. Dette inkluderer medlemskontingenter, donationer, udgifter til arrangementer, gebyrer, renter og andre relevante transaktioner.

  4. Dokumentation og beskrivelser: Sørg for at have dokumentation for hver transaktion, såsom kvitteringer, fakturaer eller kontrakter. Beskriv hver transaktion klart, så det er let at forstå formålet med transaktionen.

  5. Opsummering: Beregn de samlede indbetalinger og udbetalinger for perioden og opdater saldoen for bankkontoen ved slutningen af perioden.

  6. Kontoudtogsoversigt: Opret en kontoudtogsoversigt, der inkluderer alle transaktioner og saldoændringer i kronologisk rækkefølge. Dette kan gøres i en regneark eller ved hjælp af regnskabssoftware.

  7. Revision og kontrol: Gennemgå kontoudtogsoversigten omhyggeligt for eventuelle fejl eller mangler. Det er en god praksis at få en uafhængig revisor til at gennemgå regnskabet for at sikre nøjagtigheden.

  8. Inkluder kontoudtogsoversigten i årsregnskabet: Når kontoudtogsoversigten er færdig og revideret, skal den inkluderes som en del af foreningens årsregnskab sammen med resultatopgørelsen og balancen.

 

Hvorfor er kontoudtogsoversigten vigtigt?

Kontoudtogsoversigten er afgørende for at give gennemsigtighed og dokumentation for foreningens økonomiske aktiviteter. Det er vigtigt at opretholde nøjagtige og detaljerede registreringer for at sikre, at foreningen overholder regnskabsmæssige krav og er i stand til at rapportere nøjagtigt om sin økonomiske situation.

 

Unioo's hjælpeside

Brug Unioo's hjælpeside, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Unioo.