Vi ved godt, at det kan virke meget omstændigt, at alle bestyrelsesmedlemmer skal ind og underskrive med deres digitale underskrift, hver gang der er ændringer i forhold til ting, der skal indberettes til pengeinstituttet. Men der er to gode grunde til det:

 

Demokratisk proces

Når alle bestyrelsesmedlemmer underskriver, sikrer man, at der er ført demokratisk proces i bestyrelsen. I er naturligvis blevet enige og har ført demokratisk proces jævnfør jeres vedtægter på jeres fysiske møder, men ved at alle underskriver digitalt, sikrer man, at der på det rent formelle plan også er ført demokratisk proces. På denne måde sikrer man, at ingen i bestyrelsen er magtfuldkomne og alle bliver hørt. 

 

Sikkerhed

Grunden til indberetningen er, at pengeinstitutterne jævnfør lovgivning fra Data- og Finanstilsynet skal holde grundigt øje med deres kunder. Det værktøj, som Unioo stiller til rådighed i forhold til at få indsamlet den korrekte data, er sat i verden for at gøre processen nemmere og mere sikker. Vi er Danmarks førende indenfor digital sikkerhed, når data skal indsamles og behandles online. Så selvom det for nogen af jer kan virke omstændigt, så er alternativet mere langtrukket, besværligt og usikkert (og sommetider dyrere).